Review Icons
 

Latest news

Brazilian Jiu-Jitsu Demonstration San Clemente

Brazilian Jiu-Jitsu Demonstration at San Clemente Ocean Festival 2018

Preparing a Brazilian Jiu-Jitsu demonstration with twenty-one kids, one teenager, and two adults is not an easy thing to do, but yet, every year Guillobel Brazilian Jiu-jitsu School does just that. The ...

READ MORE